Wisseling van de wacht bij GroenLinks Berg en Dal Afdrukken
woensdag 09 september 2020 18:08

GROESBEEK - Raadslid Peter Maas van GroenLinks Berg en Dal neemt tijdens de vergadering van 29 oktober 2020 afscheid van de Raad van de Gemeente Berg en Dal. Hij zal worden opgevolgd door commissielid Marjan Verdijk....

Peter Maas: Peter Maas heeft zich ruim een halve eeuw vanuit verschillende betaalde en onbetaalde functies ingezet voor de maatschappij: als ambtenaar bij onder andere de Gemeente Buren, als voorzitter van de Voedselbank Groesbeek e.o. en ten slotte als raadslid namens GroenLinks Berg en Dal.

Zijn inzet voor de zwakkeren in onze samenleving is de rode draad in zijn werk. In de raad combineerde hij zijn grote sociale betrokkenheid met een enorme werklust en was hij in de loop der jaren lid van de Commissie Wijkwensen, de Rekenkamercommissie, alsmede de werkgroepen Begroting, Bestuurlijke Vernieuwing en Sociaal Domein.

In het bijzonder heeft Peter zich - samen met andere raadsleden - ingezet voor het beter en tijdig betrekken van onze inwoners bij ontwikkelingen die hen rechtstreeks aangaan. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit of sociale zekerheid. Voor hem is dit een belangrijke voorwaarde voor de inrichting van de samenleving van morgen, waar iedereen – op voet van gelijkheid - erbij hoort.

Marjan Verdijk: Peter vindt dat nu de tijd is gekomen om te ontdekken of er nog een leven na de politiek is en neemt daarom tijdens de vergadering van 29 oktober 2020 afscheid van de Raad van de Gemeente Berg en Dal. In commissielid Marjan Verdijk heeft de fractie inmiddels een geschikte opvolger kunnen vinden en zal Peter de komende weken zijn werkzaamheden in goed overleg aan haar en de overige fractieleden overdragen.

Marjan heeft biologie gestudeerd in Utrecht, en is daarna voor de liefde naar onze gemeente verhuisd. Eerst woonde zij in de Refter in Ubbergen, daarna is zij via Nijmegen en Malden in het buitengebied  tussen Bredeweg en De Horst terecht gekomen. Sinds 2018 heeft zij als commissielid brede ervaring opgedaan in de lokale politiek. Zij zal zich met name richten op de onderwerpen milieu, natuur en landschap, waarbij inwoners zoveel mogelijk moeten worden betrokken. Foto’s: Gr.L.