Waalbrug krijgt toch fietspad in twee richtingen Afdrukken
dinsdag 05 april 2016 21:21

Nijmegen - De Waalbrug krijgt bij het groot onderhoud volgend jaar toch een fietspad in twee richtingen aan de westkant. Eerder bleek dat een uitbreiding van de Waalbrug aan de kant van het centrum technisch niet mogelijk was. Omdat het fietspad het sluitstuk is van de snelfietsroute Rijnwaalpad, is onderzocht of het toch mogelijk is een breder fietspad in twee richtingen te realiseren. Door bussen en hulpdiensten met voorrang  op de brug te laten invoegen vanaf de noordelijke busbaan en vervolgens te laten meerijden met het autoverkeer tussen de bogen, kan de huidige busbaan worden ingezet als fietspad in twee richtingen en kan ook het voetpad breder worden gemaakt. Aan het fietspad aan de oostkant verandert niets...

Het huidige westelijke voet/fietspad op de Waalbrug is op dit moment al aan de krappe kant. De komende jaren zal het aantal fietsers en wandelaars van en naar de Waalsprong naar verwachting sterk toenemen, mede door het nieuwe rivierpark. De gemeente heeft daarom laten onderzoeken of het mogelijk is om de bus ‘binnen de bogen’ te brengen. Varianten waarbij de bus zonder speciale regeling meerijdt met het verkeer of waarbij een rijstrook wordt ingericht als busbaan zorgen voor allebei voor vertraging. Wanneer bussen en hulpdiensten met het overige verkeer meerijden, maar wel met voorrang kunnen invoegen vanaf de busbaan ondervinden ze geen vertraging. Het nieuwe verkeerslicht ten noorden van de Verlengde Waalbrug zal worden gebruikt om het autoverkeer indien nodig te doseren en zo de doorstroming van de bus te garanderen. Het autoverkeer ondervindt hiervan weinig tot geen vertraging.

Rijkswaterstaat gaat in 2017-2018 aan de slag met het groot onderhoud aan de Waalbrug. Hierbij wordt onder andere het betonnen wegdek vervangen, de staalconstructie waar nodig verstevigd en de brug wordt geschilderd. De gemeente Nijmegen grijpt het groot onderhoud aan om nieuwe sierverlichting te laten installeren en om een fietspad in twee richtingen te maken. Met Rijkswaterstaat is afgesproken dat tijdens de werkzaamheden steeds minimaal een rijstrook in iedere richting beschikbaar blijft voor het autoverkeer.

Rijkswaterstaat is op dit moment bezig met de voorbereiding van de aanbesteding van de werkzaamheden. De aannemer moet maatregelen treffen waardoor bussen en hulpdiensten altijd vrije doorgang hebben op de brug. Daarnaast wordt de aannemerij uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen om de hinder verder te verminderen. Bijvoorbeeld door het openstellen van drie rijstroken gedurende de werkzaamheden of het verkorten van de duur vande hinder. Pas als er een aannemer is geselecteerd, is de definitieve aard, omvang en duur van de hinder bekend. Naar verwachting is dat in het najaar van 2017.