Zoeken


inhetlaag.nl, Powered by Joomla!
9 Koninklijke Onderscheidingen in gemeente Berg en Dal PDF Afdrukken E-mailadres
donderdag 27 april 2023 06:54

GEMEENTE BERG EN DAL - Burgemeester Mark Slinkman heeft woensdagmorgen 26 april in het gemeentehuis tijdens de Lintjesregen de jaarlijkse lintjes uitgereikt. Hij had de eer om aan 9 inwoners te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau!

De 9 gedecoreerden (6 mannen en 3 vrouwen) hebben zich op verschillende terreinen verdienstelijk gemaakt en zich op vele manieren ingezet voor onze samenleving. Aan hen hebben we te danken dat onze gemeenschap een leefbare gemeenschap blijft. Hieronder volgt een greep uit hun verdiensten. Foto’s: © Bert Roodbeen. Kijk HIER (komen zsm)...

Hans Engelaar uit Beek is al meer dan 40 jaar actief bij ver-schillende verenigingen en organisaties. Bij voetbalvereniging BVC’12 was hij KNVB- en clubscheidsrechter, redactielid van het clubblad en secretaris. Hij hielp de bouwploeg bij het oplossen van technische problemen. Daarnaast is Hans Engelaar vanaf 1980 vrijwilliger bij zeil-, roei- en motorbootvereniging De Batavier, een verenigingshaven in Niftrik. Hij zette zich bijzonder in bij de vernieuwing van deze jachthaven. Hij is daar commissielid en redactielid van het clubblad. Verder is hij belast met de zorg voor de opslag en afwerking van het chemisch afval en de legionellacontroles. Sinds 2010 is Hans Engelaar ook vrijwilliger bouw- en tuinwerkzaamheden bij de R.K. begraafplaats in Beek.

2. Louise van der Waart-Gesthuizen uit Groesbeek helpt al jarenlang mensen bij het houden van de regie over hun eigenleven. Dit deed ze als mantelzorgster voor haar schoonvader en een buurtbewoner en als gastgezin voor een cliënt van Pluryn. Bij Pluryn zorgde ze daarnaast als vrijwilligster voor de vervoersaanvragen van cliënten. Louise van der Waart was ook bestuurslid en vrijwilliger bij de WMO-Adviesgroep Berg en Dal. Daar hielp ze mensen individueel met het zoeken naar oplossingen, zodat zij (beter) kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ze is gastvrouw bij het Alzheimer Café Berg en Dal en bij de Stichting Vier het leven. Als lid van de Werkgroep Burgerparticipatie evalueert ze diverse burgerinitiatieven en zet ze zich in voor de participatie van mensen met een beperking. Louise van der Waart was bestuurslid van de Stichting Ugu Kidz. Ze heeft in die hoedanigheid samen met wijlen haar man in Zuid-Afrika een centrum opgezet voor kinderen met een beperking: het Othandweni Daycare Center (ODC) in township Gamalakhe. Voor dit project woonden zij zelfs grotendeels in Zuid-Afrika.


3. Carla Beers-Fleuren uit Groesbeek is in het verleden trainer /coach geweest van de junioren bij handbalverenigingGroesbeeks Glorie. Later was ze vrijwilliger bij Scouting Berg en Dal. Daar was ze staflid, mede-organisator van de groepsweekenden en kampen en stond ze samen met de scouts op de jaarlijkse rommelmarkt. Ook zet Carla Beers zich in voor carnavalsvereniging De Berggeiten in Berg en Dal. Ze was daar lid van de senaat en coördinator van de prinsencommissie en de loopgroep. Daarnaast organiseerde zij de kindermiddagen. En zorgt ze voor de aankleding van Bestuur, Raad, Senaat en Prinsenkabinet. Vanaf 2015 is ze bestuurslid van de Berggeiten. Verder is zij mede-oprichter van de Dames van het Rood (de Raad van Elf bestaande uit vrouwen). Carla Beers heeft ook hand –en spandiensten verricht bij Schutterij Sint Hubertus en de Nederlandse Wijnfeesten in Groesbeek. En ze begeleidt al jaren de schoolkinderen tijdens de Dodenherdenking van de gemeente Berg en Dal.


4. Dennis Heemstra uit Berg en Dal heeft qua verdiensten veel raakvlakken met mevrouw Beers. Ook hij was als groepsleiding betrokken bij de Scouting Berg en Dal. Hij heeft als voorzitter van het stichtingsbestuur van de scouting een belangrijke bijdrage geleverd aan de omzetting van de vereniging naar een stichting. Vanaf 1998 is Dennis Heemstra vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Berggeiten in Berg en Dal. Hij was lid van de senaat, diverse commissies en de Raad van Elf. Sinds 2005 is hij de secretaris van deze carnavalsvereniging. Daarnaast is Dennis Heemstra vrijwilliger bij basisschool Titus Brandsma in Berg en Dal. Hij is klassenouder en lid van de ouderraad. Ook ondersteunt hij bij de organisatie van schoolreisjes, uitstapjes en vieringen en heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de omvorming van het schoolplein naar een beweegplein.

5. Jan Huijbers uit Groesbeek kreeg een Koninklijke Onderscheiding omdat hij al 50 jaar vrijwilliger is bij dorpshuis Kerstendal in Berg en Dal. Vlak na de oprichting van Kerstendal is Jan Huijbers begonnen met het organiseren van jeugdactiviteiten als lid van de evenementencommissie. Sinds 1982 is hij actief in de beheerscommissie en organiseert hij alles rondom de verhuur van ruimten in het dorpshuis. Hij verzorgt de afstemming met gebruikers en de facturatie, hij beheert de agenda en is sleutelbeheerder. Ook geeft hij aan wanneer er barbezetting verzorgd moet worden en coördineert hij het openen en sluiten van de locatie.


6. Antoon Kuhlmann uit Beek is sinds 1985 bestuurslid, voorzitter en vrijwilliger bij Bridgeclub Hoog Laag in Berg en Dal. Hij organiseert workshops, themacursussen en geeft bridgeles. Hij was projectleider bij het project ‘Denken en doen’ van de gemeente. Het doel van dat project is het stimuleren van contacten tussen ouderen door te bridgen. Antoon Kuhlmann is ook vrijwilliger bij Stichting Hortus Nijmegen. Daar stelde hij beleidsplannen op, verzorgt hij rondleidingen en lezingen en werkt hij in de botanische tuin. Hij was daarnaast ook lid van de avondwakegroep in Beek. En hij is actief voor de Nederlandse Mycologische Vereniging (paddenstoelen). Ook heeft Antoon Kuhlmann 3 foto-natuurboeken geschreven. De opbrengsten van deze boeken zijn voor Hortus en andere goede doelen.


7. Bert van Swelm uit Leuth heeft in 1968 volleybalvereni-ging Set Up ’68 opgericht. Hij was daarna voorzitter, trainer en wedstrijdsecretaris. Hij was een van de initiatiefnemers voor de fusie met Aksios, waardoor Switch ’87 ontstond. Ook daar was hij bestuurslid, trainer en scheidsrechter. Hij is altijd als adviseur van het bestuur op de achtergrond betrokken gebleven bij de vereniging. Bij de badmintontak van Switch ‘87 is Bert van Swelm het aanspreekpunt en opbouwer van de velden. Hij is ook actief voor het jaarlijkse buitentoernooi van Switch ’87. Daarnaast was Bert van Swelm vrijwilliger bij De Vriendenkring. Hij was daar penningmeester van de beheerscommissie en verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de exploitatie van het gebouw. Voor opvolger Triangel verricht hij bardiensten bij het biljarten en helpt hij bij de seniorenbingo’s en het koersballen. Bert van Swelm is tevens de drijvende kracht achter seniorenvereniging Leuth.

8. Freek Houterman uit Berg en Dal is sinds de oprichting van tennisvereniging Berg en Dal in 1978 zeer actief betrokken bij de vereniging. Hij was lid van verschillende commissie, was van 1990 tot 1994 voorzitter van de vereniging en is nu verantwoordelijk voor de inkoop van de horecabenodigdheden voor het clubhuis.Bij carnavalsvereniging De Berggeiten werd de Freek Houterman in 1998 secretaris van de vereniging en sinds 2002 is hij de voorzitter. Hij is als ex-prins ook lid van de Heeren van ’t Hoogh. Freek Houterman was daarnaast van 2005 tot 2009 voorzitter van Muziekgezelschap Edelweisz uit Berg en Dal. Verder was de hij jarenlang een actieve en betrokken parochiaan van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Berg en Dal. Hij ondersteunde onder andere de kostergroep en was meer dan 20 jaar lector. Sinds 5 jaar is Freek Houterman vrijwillig veiligheidscoördinator bij dorpshuis Kerstendal.


9. Marijke Houterman-van Beurden uit Berg en Dal is sinds 1992 vrijwilliger bij het dorpshuis Kerstendal in Berg en Dal. Zij was bijna ook die hele tijd secretaris van het dorpshuis. Ze was toen samen met de voorzitter en de penningmeester verantwoordelijk voor het strategisch beleid van stichting dorpshuis Kerstendal. Zij had daarnaast speciale aandacht voor de waardering van het werk van vrijwilligers. Sinds 2021 is Marijke van Beurden vrijwilliger achter de bar. Marijke van Beurden was een actieve en betrokken parochiaan van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Berg en Dal. Van 2003 tot 2009 was zij lid van het parochiebestuur. En intensief betrokken bij de voorbereiding van de fusie met de Cenakelkerk in Heilig Landstichting tot de parochie de Verrijzenis om beide afzonderlijke parochies bij elkaar te brengen. Ze coördineerde ook meer dan 20 jaar de lectorgroep van de kerk in Berg en Dal en was zelf een keer per maand lector. Marijke van Beurden is sinds 2019 lid van de Raad van Toezicht van Kindercentrum Domino.


 

Flits

Pizza-avond voor jongeren in onze gemeente

BEEK - Op 27 september 2023 organiseert de gemeenteraad van Berg en Dal in het Kulturhus in Beek een pizza-avond voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar. De avond begint om 18:00 en duurt tot 20:00 uur. Enquête In het voorjaar is een enquête gehouden onder de jongeren uit onze gemeente. Hierop zijn meer dan 80 reacties binnen gekomen. De gemeenteraad is blij met deze betrokkenheid. De resultaten van deze enquête worden gebruikt om met de jongeren in gesprek te gaan. Het gesprek… en natuurlijk pizza! Welke speel- of hangplekken kunnen wel een opknapbeurt gebruiken? Welke sportactiviteiten ontbreken er nog in onze gemeente? Heb je ergens anders behoefte aan? En wat kan de gemeente(raad) hierin betekenen? Hierover gaan we met groepjes in gesprek. Dit alles onder het genot van een heerlijke (gratis) pizza. Vervoer De avond wordt gehouden in het Kulturhus in Beek, omdat dit de meest centrale ligging is in onze gemeente. Wie er graag bij wil zijn, maar geen vervoer heeft, kan contact opnemen met Remco Wildeman (raadsadviseur) via r.wildeman@bergendal.nl. Dan kijken wij hoe wij kunnen helpen. Aanmelden voor deze avond kan tot en met 4 september via www.bergendal.nl/pizza


 

 
Openhuis 2e handszorg hulpmiddelenwinkel

GROESBEEK/Horst - Openhuis bij Stichting 2e hands-zorghulpmiddelen aan de Reestraat 5 te Groesbeek.

Lees meer...
 
In- en uitchecken met de betaalpas of creditcard in bussen Arnhem en Nijmegen

Persbericht

Hilversum/Arnhem, 29 maart 2023: Reizen met de bus in de regio Arnhem-Nijmegen is nog makkelijker geworden.

In de bussen van Breng kunnen reizigers behalve met hun OV-chipkaart, vanaf vandaag ook in- en uitchecken met een contactloze betaalpas of creditcard - ook op een mobiel....

Lees meer...
 
Oplichters actief in de Polder

Oplichters actief in de polder

Burgemeester Mark Slinkman waarschuwt inwoners dat er criminelen actief zijn in de gemeente Berg en Dal. De afgelopen week sloegen zij al toe in Ooij, Erlecom en Leuth. De burgemeester wil voorkomen dat meer mensen slachtoffer worden en roept op verzoek van de politie op tot waakzaamheid. Om wat voor oplichting gaat het? Alleen al in de afgelopen 24 uur zijn twee bewoners opgelicht dan wel is gepoogd hen op te lichten....

Lees meer...
 
NS-fietsenstalling station Nijmegen de eerste 24 uur gratis

NIJMEGEN - Vanaf 1 januari 2023 is het stallen van de fiets in de NS-fietsenstalling onder station Nijmegen de eerste 24 uur gratis. Provincie Gelderland, gemeente Nijmegen en NS maken dit mogelijk. Ze breiden zo.....

Lees meer...
 
KBO Ooij nieuwe eigen website

OOIJ Sinds vrijdag 17 december heeft de KBO Ooij een eigen vernieude website. Inloggen kan via de link https://www.kbo-gelderland.nl/afdelingen/ooij of via KBO Gelderland. Om terug te gaan naar de voorpagina van de site klik logo.


 

 
Met spoed gezocht chauffeurs vervoerdienst SWOM

MILLINGEN a/d RIJN – Wij zoeken vrijwilligers die 1x per 4 weken op vrijdag, zaterdag of zondag willen rijden voor onze vervoersservice. Woon jij in Millingen, Kekerdom of Leuth, heb je een rijbewijs en affiniteit met senioren? Dan is vrijwilliger bij onze vervoersservice wellicht iets voor jou! Wij vervoeren 7 dagen per week van 8.30-22.00 uur mensen uit bovengenoemde dorpen naar...

Lees meer...
Akeeba Backup Lazy Mode


Action: start
Last backup: 1695848455 (2023/09/27 23:00:55 GMT)
Adjusted last backup time: 1695765600 (2023/09/27 00:00:00 GMT)
Days frequency: 10
Backup time: 00:00 (0 seconds)
Next Backup: 1696629600 (2023/10/07 00:00:00 GMT)
Next Backup: 1696633200 (2023/10/07 01:00:00 LOCAL)
Time Now: 1695898204 (2023/09/28 12:50:04 LOCAL)
I will not start a new backup.

Profiel informatie

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.025 seconds, 1.14 MB
Application afterRoute: 0.028 seconds, 1.32 MB
Application afterDispatch: 0.045 seconds, 2.14 MB
Application afterRender: 0.125 seconds, 2.40 MB

Geheugengebruik

2552896

17 queries gelogd

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'f74seq6hv24rn328rvuor442p4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1695897604' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'f74seq6hv24rn328rvuor442p4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'f74seq6hv24rn328rvuor442p4','1695898204','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM jos_migration_backlinks
    WHERE url LIKE 'option=com\_content&view=article&id=5889:9-koninklijke-onderscheidingen-in-gemeente-berg-en-dal-&catid=1:laatste-nieuws%' OR sefurl LIKE 'option=com\_content&view=article&id=5889:9-koninklijke-onderscheidingen-in-gemeente-berg-en-dal-&catid=1:laatste-nieuws%'
 8. SELECT *
    FROM jos_migration_backlinks
    WHERE url LIKE 'index.php?option=com\_content&view=article&id=5889:9-koninklijke-onderscheidingen-in-gemeente-berg-en-dal-&catid=1:laatste-nieuws%' OR sefurl LIKE 'index.php?option=com\_content&view=article&id=5889:9-koninklijke-onderscheidingen-in-gemeente-berg-en-dal-&catid=1:laatste-nieuws%'
 9. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 10. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings
 11. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 5889
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-09-28 10:50:04' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-09-28 10:50:04' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 13. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='5889'
 14. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 15. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1  
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-09-28 10:50:04' )  
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-09-28 10:50:04' )
    AND cc.id = 3
    AND cc.SECTION = s.id
    AND cc.published = 1
    AND s.published = 1
    ORDER BY a.ordering
    LIMIT 0, 7
 16. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-09-28 10:50:04' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-09-28 10:50:04' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 15
 17. SELECT `backupstart`
    FROM `jos_ak_stats`
    WHERE `origin` = "lazy"
    AND NOT(`status` = "failed")
    ORDER BY `backupstart` DESC
    LIMIT 0,1

Geladen taalbestanden

Niet vertaalde diagnostische strings

Geen

Niet vertaalde designer strings

Geen