Zoeken


Berg en Dal, Heumen en Mook en Middelaar starten formulierenbrigade PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag 27 oktober 2020 19:14

Regio - De gemeenten Berg en Dal, Heumen en Mook en Middelaar gaan in het voorjaar van 2021 samen starten met een formulierenbrigade. Een formulierenbrigade helpt inwoners bij het invullen van (online) formulieren. De formulierenbrigade gaat 4 keer per maand een inloopspreekuur organiseren; 2 keer in de gemeente Berg en Dal, 1 keer in Heumen en 1 keer in Mook en Middelaar. Inwoners van alle drie de gemeenten kunnen bij alle drie de spreekuren terecht. Wat voor soort hulp? De hulp van de formulierenbrigade is bedoeld voor...

inwoners die (financiële) vragen hebben of moeite hebben met het begrijpen en lezen van (online) formulieren. Het gaat dan bijvoorbeeld om formulieren voor sport- of lidmaatschap vergoedingen voor inwoners met een laag inkomen. Of om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

De hulp van de formulierenbrigade is kortdurend. Dit betekent dat een vraag in principe opgelost moet kunnen worden met één afspraak. Als inwoners meer begeleiding nodig hebben, dan worden ze doorverwezen naar andere hulpverlening.

Inwoners die formulieren niet of niet goed invullen, lopen allerlei regelingen of geldbedragen mis. Er kunnen dan financiële problemen ontstaan. De formulierenbrigade kan helpen om dit te voorkomen.

Locatie inloopspreekuur gemeente Berg en Dal.

De inloopspreekuren zijn om de week in het Voorzieningenhart op de Heuvel in Groesbeek. Hier zitten ook het sociaal team Berg en Dal, de participatieconsulenten en Berg en Dal Werkt. Door samen op één locatie aanwezig te zijn kunnen de organisaties makkelijk samenwerken en naar elkaar doorverwijzen.

Inwoners kunnen ook nog steeds terecht bij de ouderen adviseurs en de Wmo adviesgroep voor het invullen van formulieren en het lezen en beantwoorden van moeilijke brieven. De vrijwilligers van deze organisaties komen bij de mensen thuis langs.


 

Flits

Geen forensische cliënten in pand aan Hüsenhoff in Groesbeek RIBW blaast initiatief in Groesbeek af

GROESBEEK - Natuurlijk vinden wij dat alle inwoners zich welkom en veilig moeten voelen in onze gemeente, ook mensen die om welke reden dan ook begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Al jarenlang wonen mensen met een psychische kwetsbaarheid in onze wijken, onder andere aan de Hüsenhoff....

Lees meer...
 
KBO Beek nieuws.november

Onze leden weten het al, de KBO Beek gaat vanaf 1 januari a.s. verder met Antoinette van Anholt als penningmeester, zij neemt de taken over van Gerard de Bruin, die wij danken voor zijn inzet. Antoinette is al enkele jaren lid van de KBO Beek en voelde zich direct geroepen om de ontstane vacature in te vullen. Wij heten haar hartelijk welkom in ons bestuur en hopen dat onze leden haar tijdens onze jaarvergadering ook in de armen zullen sluiten...

Lees meer...
 
Dorpsagenda Ooij presentatie Reiner van Ooiplein

OOIJ - Beste bewoners, Jullie hebben onlangs de bewonersbijeenkomst over het Reiner van Ooiplein bijgewoond. In de bijlage treffen jullie de presentatie  van die avond met daarin de 4 schetsontwerpen voor het plein. Ons verzoek is om het delen met anderen. Praat eens over de ontwerpen met vrienden en met buurtgenoten. Naast de...

Lees meer...
 
Corona

 

 
Gedeeltelijke Lockdown

Klik op Poster


 
Internet hosting

 


 
Kijk ook op

INHETLAAG.NL