Zoeken


Gemeente Berg en Dal wijzigt afvalbeleid PDF Afdrukken E-mailadres

Afvalinzameling en verwerking betaalt de gemeente uit de afvalstoffenheffing. De gemeente Berg en Dal wil de lasten voor haar inwoners zo laag mogelijk houden. Daarom bespreekt de gemeenteraad op 25 april 2019 een voorstel om te besparen op afvalinzameling. Het voorstel gaat over het restafval een keer per 4 weken op te halen, het oud papier per 2020 door Dar op te halen zonder inzet van de verenigingen en het inzetten op aparte luierinzameling en -verwerking. Het college wil wel de milieustraten openhouden, ondanks het toegenomen gebruik en de daarmee gepaard gaande hogere kosten.

Restafval De gemeente wil vanaf 2020 het restafval eens in de....

4 weken inzamelen. Op dit moment is dat nog eens in de 2 weken. De hoeveelheid restafval is de afgelopen jaren gedaald. Een huishouden in de gemeente Berg en Dal gebruikt gemiddeld nog maar 2 tariefzakken (blauwe betaalde restafvalzakken) per maand. Het is daarom niet meer nodig om iedere twee weken in te zamelen. Door minder vaak restafval in te zamelen bespaart de gemeente kosten. Hiermee wordt de afvalstoffenheffing voor inwoners lager. De gemeente koppelt dit wel aan gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Als we luiers en incontinentiemateriaal niet meer bij het restafval inzamelen, is er minder geuroverlast. Er loopt op dit moment een proef bij ARN in Weurt om luiers en incontinentiemateriaal gescheiden te verwerken. Naar verwachting wordt eind 2019 duidelijk of ook gemeente Berg en Dal luiers en incontinentiemateriaal gescheiden kan inzamelen en verwerken. Op dat moment besluit de gemeente of het doorgaat. En dus ook of de gemeente het restafval een keer in der 4 weken ophaalt.

Oud papier Op dit moment helpt een vast aantal verenigingen bij de inzameling van oud papier. Ze helpen bij de huis-aan-huis inzameling met de containers en op een aantal plaatsen met containers waar oud papier gebracht kan worden.  De gemeente wil de inzameling van oud papier helemaal door Dar laten doen. De inzameling van oud papier is dan overdag op doordeweekse dagen. De inzameling van oud papier is nu in de avonduren en op zaterdag. Als Dar de inzameling overdag doet, kan dat efficiënter en dus goedkoper. De gemeente wil ook stoppen met de brengcontainers. Als de gemeente dit papier zelf met Dar inzamelt, ontvangt de gemeente meer inkomsten voor de afvalstoffenheffing. Dit terwijl de kosten van het inzamelen gelijk blijven. Op die manier wordt de de afvalstoffenheffing voor alle inwoners lager.

De gemeente wil voor 2020 geen nieuwe afspraken meer maken met verenigingen voor hulp bij de huis-aan-huis inzameling. Ook verleent de gemeente geen vergunning meer voor de brengcontainers voor oud papier. Waarom stoppen met het inzetten van verenigingen bij het ophalen van oud papier? Het aantal verenigingen dat mee kan helpen, en de verdeling van werk en vergoedingen tussen die verenigingen is al vele jaren hetzelfde. Dit is geen eerlijke verdeling.

Bovendien zijn er niet meer voldoende chauffeurs om in de hele Dar regio in de avonduren en op zaterdagen het oud papier in te zamelen. Verder hebben alle huishoudens één of meer containers. Wegbrengen van oud papier is dus niet nodig. Op deze manier besparen we kosten en houden we de afvalstoffenheffing lager. Maar het betekent ook dat de betreffende verenigingen niet meer mee hoeven te helpen bij de inzameling van oud papier. Zij krijgen dan ook geen vergoeding meer.

Milieustraten De inwoners van gemeente Berg en Dal maken gebruik van de milieustraten van Dar in Millingen aan de Rijn, Groesbeek en Nijmegen. Het aantal bezoekers en de hoeveelheid afval die gescheiden gebracht wordt, is de laatste jaren flink gestegen. En daarmee ook de kosten voor de gemeente. Die kosten worden meegenomen in de afvalstoffenheffing. Door goed scheiden kunnen we meer grondstoffen inzamelen. Om alle bezoekers goed te kunnen helpen hiermee, heeft Dar aangegeven dat de beheerders meer aanwezig moeten zijn. Daarom worden de kosten nog iets hoger. De gemeente besluit om dat toch te doen, omdat ze daarmee de bezoekers kunnen helpen om het afval goed te scheiden.

Zijn er nog meer bezuinigingsmogelijkheden? Er zijn nog meer bezuinigingsmogelijkheden. De gemeente kan bijvoorbeeld stoppen met de wekelijkse inzameling van gft-afval in de zomer. Dit vindt de gemeente geen goed idee, omdat ze haar inwoners wil stimuleren om het afval goed te scheiden. Goede afvalscheiding is goed voor het milieu omdat we de verschillende grondstoffen opnieuw gebruiken. En als we het afval goed scheiden is de verwerking ook goedkoper. Daardoor legt de gemeente minder afvalstoffenheffing op.

Uw mening: Wilt u de gemeenteraad uw mening over dit plan meegeven? Dat kan bij de bespreking van het voorstel in de carrouselvergadering op donderdag 11 april en bij de vergadering van de gemeenteraad op 25 april. Kijk voor meer informatie over inspreken op onze website www.bergendal.nl. Zoek op ‘Inspreken gemeenteraad’

 

Flits

KBO Beek Themamiddag 20 juni in Hotel ’t Spijker.

Op 20 juni om 14.30 uur in Hotel ’t Spijker op de KBO Beek Themamiddag,

Annemiek Lukassen onze gaste een vrouw altijd bezig met de geschiedenis, zij werkt nu aan een boek waarin alles over de Rijksstraatweg, hier in Beek door de jaren heen en wanneer zij met die uitgave gereed is gaat deze aan de orde komen bij onze ....

Lees meer...
 
Echtpaar Annet Jacobs – de Haan en Henk Jacobs te gast.in Toe en Now. bij Omroep Berg en Dal

Zondag 23 juni om 13 uur is het echtpaar Annet Jacobs – de Haan en Henk Jacobs te gast bij Toen en Now.. Annet komt van de Lage Horst en Henk komt van de Stekkenberg. Samen wonen ze op de Lage Horst in een prachtige omgeving.

Annet is kunstzinnig en zeer bedreven in het mozaïeken. Henk verricht hand- en spandiensten. Zij geeft Workshops en begeleidt groepjes die mozaïeken als hobby uitoefenen. Een van hun bekendste werken is de “social sofa” die nu in het park van Mariëndaal staat.

Maandag om 9 uur is er een herhaling.


images/stories/mini-patrick nillissen jan eijkhout en willie de valk.jpg
 
Gebruik geen gif tegen de Buxusmot Mezen dood door gif tegen buxusmot

Weer jonge mezen dood omdat ze rupsen van de buxusmot gegeten hebben. De rupsen zijn giftig omdat mensen gif gebruiken tegen de buxusmot. Mezen die juist de buxusmot bestrijden, worden vergiftigd.


 
Verkiezingen in Leuth voor nieuwe speeltoestellen groot succes!

LEUTH - Vanavond 17 mei om klokslag 20.00 uur sloot in het Leuthse kulturhus de stembus. Alle kinderen tot 13 jaar konden daar vandaag hun stem uitbrengen voor nieuwe speeltoestellen in De Rollebol, de speeltuin die aan de Hengemunde ligt. Deze toestellen zijn aan vervanging toe en daarom had de gemeente verkiezingen uitgeschreven, waarbij kinderen uit Leuth een keuze konden maken uit drie ontwerpen.

Lees meer...
 
Leuthse kinderen kiezen nieuwe speeltoestellen in Rollebol

LEUTH - De speeltoestellen in De Rollebol aan de Hengemunde in Leuth zijn aan vervanging toe en daarom

Lees meer...
 
Kijk ook op

INHETLAAG.NL


 
Internet hosting