Zoeken


Gemeente koopt gronden Prorail PDF Afdrukken E-mailadres
donderdag 08 november 2018 23:00

GEMEENTE BERG en DAL - De gemeente Berg en Dal koopt de gronden van het voormalig spoortracé in Groesbeek. Ze koopt deze van Prorail voor het symbolische bedrag van  1,-. De definitieve overdracht vindt waarschijnlijk plaats in het.....

1e kwartaal van 2019.Onderdeel van de gronden zijn de huidige spoorlijn, het fietspad, de bermen, maar ook delen van het marktplein in Groesbeek en de hellingen van de spoorkuil in het bos. Met de koop wordt tevens de brug over despoorkuil eigendom van de gemeente Berg en Dal.

Wat was de aanleiding? Medio 2017 bleek het bruggetje over de spoorkuil in Groesbeek onveilig. Er brokkelden stukken af, wat ook gevaarlijk was voor gebruikers van het onderliggende fietspad. De gemeenteraad gaf aan het bruggetje te willen behouden. De gemeente heeft toen contact gezocht met ProRail, de eigenaar van het bruggetje. Voor ProRail bleek er weinig belang bij (herstel van) het bruggetje, maar ook bij de gehele spoorkuil. Het spoor is namelijk al jaren niet meer in gebruik. Om die reden investeert ProRail hier niet meer in. Prorail kwam daarop met het voorstel aan de gemeente om de gronden (inclusief het bruggetje) te kopen. Door overdracht van de gronden vervalt de huidige overeenkomst tussen ProRail en gemeente voor de huur van de gronden voor het fietspad langs de spoorlijn

Waarom koopt de gemeente deze gronden? Hier zijn meerdere redenen voor: -Het bruggetje over het spoor is in slechte staat. Voor ProRail heeft onderhoud aan de brug geen prioriteit; zij investeert op en langs spoorlijnen die daadwerkelijk in gebruik zijn. De gemeente wil het spoorbruggetje graag herstellen en behouden. Het is een cultuurhistorisch en beeldbepalend bouwwerk. Bovendien maken wandelaars, fietsers, hardlopers en andere recreanten gebruik van dit bruggetje. Met de aankoop is behoud van het bruggetje verzekerd;

-ProRail voert geen beheer uit in de spoorkuil De gemeente gaat dit wel (laten) doen om zo de natuurwaarden en biodiversiteit te behouden en eventueel te ontwikkelen. De gemeente gaat hierover in overleg met de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek (WMG) en Staatsbosbeheer (SBB);

-Het marktplein in Groesbeek heeft hoogteverschillen die het gebruik van het plein lastig maken. De gemeente zou nu de gronden anders kunnen inrichten om het hoogteverschil weg te nemen. De gemeente hoeft geen rekening meer te houden met (voorwaarden vanuit) ProRail;

-Het spoorttracé blijft in handen van een overheid. Wanneer het in particulier eigendom zou komen, zou de overheid (de gemeente dan wel ProRail) weinig invloed hebben op eventuele plannen.

 

Flits

Bicycleteam Juliana te gast in Toen en Now

Zondag 26 mei om 13 uur heeft Toen en Now weer nieuwe gasten.

Lees meer...
 
Verkiezingen in Leuth voor nieuwe speeltoestellen groot succes!

LEUTH - Vanavond 17 mei om klokslag 20.00 uur sloot in het Leuthse kulturhus de stembus. Alle kinderen tot 13 jaar konden daar vandaag hun stem uitbrengen voor nieuwe speeltoestellen in De Rollebol, de speeltuin die aan de Hengemunde ligt. Deze toestellen zijn aan vervanging toe en daarom had de gemeente verkiezingen uitgeschreven, waarbij kinderen uit Leuth een keuze konden maken uit drie ontwerpen.

Lees meer...
 
Leuthse kinderen kiezen nieuwe speeltoestellen in Rollebol

LEUTH - De speeltoestellen in De Rollebol aan de Hengemunde in Leuth zijn aan vervanging toe en daarom

Lees meer...
 
Kijk ook op

INHETLAAG.NL


 
Internet hosting

 


 
Omroep Berg en Dal

LIVE

 


 
Fotoalbum

Foto's kunnen ook op Facebook bekeken worden!