Zoeken


Onthulling gouden schild in kapel Mariëndaal PDF Afdrukken E-mailadres
maandag 29 oktober 2018 19:22

GROESBEEK – Na een woord van welkom door Henk Keukens, voorzitter van de Vereniging Behoud Dorpsgezichten, een lezing door Theo Giesbers en een toespraak door wethouder cultuur van de gemeente Berg en Dal: Annelies Visser, werd zondagmiddag 28 oktober door de wethouder samen met de zusters Eugenie en Anna van de Barmhartige Zusters van de Heilige Carolus Borromeüs uit De Bosch het “Gouden schild” met blauwe letters officieel onthuld dat in het trappenhuis naar de kapel Mariëndaal is op gehangen. De plechtigheid werd afgesloten met een kop koffie/thee in ’t Groeske. De gemeente Berg en Dal heeft de erfgoedsubsidie verleend. Henk Keukens en Theo Giesbers bezochten regelmatig de smederij voor overleg en voortgang van het gouden schild. Het schild werd…

Foto’s: © Bert Roodbeen. of kijk op

op de gevel aangebracht, maar is verloren gegaan. Er was een grote band gegroeid tussen de inwoners van Groesbeek en de zusters. Als voorbeeld hiervan: In de Kronieken van de Zusters staat vermeld dat in 1920 burgemeester jhr. O.J.M. van Nispen tot Pannerden samen met zijn voorganger oud-burgemeester R.M. Ottenhoff, de gemeentesecretaris C.A. Luijben en F. Meulemans, secretaris van de spijskokerij voor de arme kinderen een uitvoerige brief aan de generale overste in Trier schreven. In die brief wordt vermeld dat “een vertrek van de zusters uit Groesbeek een groot verlies zou zijn voor het Groene Kruis, de spijskokerij en in het algemeen voor de verscheidene belangen van de inwoners van Groesbeek.” De Vereniging Behoud Dorpsgezichten heeft de onderstaande tekst laten smeden bij de smederij van Richard en Bram Kerkhoff, waar nog een ouderwetse Blaasbalg uit 1881 aan het plafond hangt.

In 1875 vestigden de Barmhartige Zusters van de Heilige Carolus Borromeüs zich in hotel Bellevue onder de naam Mariënthal. Deze zusters kwamen uit Kleve, moesten door de Kulturkampf Duitsland verlaten, maar gingen verder met hun werk in Groesbeek. Zo kregen al vrij snel maar liefst 60 meisjes hier onderdak en onderwijs. Groesbeek was voor de zusters een echt toevluchtsoord. Dat blijkt ook uit het feit dat bij het 50-jarig jubileum in 1925 de zusters een goudkleurig schild cadeau kregen van de Groesbeekse bevolking met daarop de tekst.

De tekst van het schild luidt bij de komst van de zusters op 24 juni 1875 in Groesbeek en opnieuw bij het gouden jubileum in 1925:

“Wij bieden u ons hart en hand

op Neerlands vrijen grond,

de plek waar elk in zijne stand

door ’t Recht bescherming vond.

Wat elders ook geschied’

op Neerlands bodem huist ’t niet.”

Beide schilden werden steeds aangeboden door de bevolking van Groesbeek. Bron: Vereniging Behoud Dorpsgezichten.


 

.

 

Flits

Tentoonstelling in huismuseum De kleineheiligegeest verlengt

GROESBEEK - Tentoonstelling in huismuseum De Kleineheiligegeest in Groesbeek verlengt tot 2 februari. Van Ruysdaelweg 37  6562 XD Groesbeek. Voor een bezoek even bellen op 024-6636755. www.dekleineheiligegeest.nl


 
De Rookvrije generatie

GROESBEEK - Om kinderen te beschermen tegen sigarettenrook wil een meerderheid (52%, 2017) van de Nederlanders zich inzetten om plekken waar veel kinderen komen rookvrij te maken. Dat blijkt uit

Lees meer...
 
KBO Beek ook in 2019 een rots in de branding voor u

De KBO Beek, de seniorenvereniging van Beek met ruim 400 leden is er ook in 2019 voor u als het gaat om belangenbehartiging van onder andere AOW, pensioenen, veiligheid, welzijn en wonen op landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau....

Lees meer...
 
Fotoalbum

Foto's kunnen ook op Facebook bekeken worden!


 
Internet hosting

 


 
Inhetlaag.nl ook op


 
Omroep Berg en Dal

LIVE