Zoeken


KBO Beek bestuur verliest “Olie vrouwtje” in 2019 PDF Afdrukken E-mailadres
zondag 18 maart 2018 08:00

BEEK -  De jaarvergadering  vrijdag 9 maart jl. van de KBO Beek in de KNA zaal van het Kulturhus in Beek, was goed bezocht, ondanks de afmelding van vele zieken, bij deze, van harte beterschap. De voorzitter verwelkomde de leden en opende de vergadering,  waarna de ingekomen stukken en uitgaande  post werden behandeld. Er werd stilgestaan en een minuut stilte gehouden voor de overledenen van onze vereniging en naasten. Foto’s: © René Hendriks.

De notulen, opgesteld door onze secretaris Ria, werden goedgekeurd, waarna zij een zeer goed jaarverslag voorlas, wederom en jaar waarin veel werd ondernomen en de belangstelling bij onze activiteiten meer dan goed was. Penningmeester, Magda, had alle cijfertjes weer juist behandeld en was gekomen tot een bijzonder jaar wat betreft het  beleid,  er is veel gerealiseerd en alles binnen de begroting gehouden, waarvoor zij veel lof kreeg van de voorzitter en leden..

De kascommissie was zeer tevreden over de stukken Het lidmaatschapschap, en contributie van de sportgroepen worden ook in 2019 niet verhoogd, wat ook een applaus op leverde.

Herman, de nestor van het bestuur, nam na 20 jaar bestuurswerk afscheid. Hij stopt als hoofdbode, blijft wel actief bij het koersbal en de soos. Herman werd door de voorzitter bedankt voor zijn tomeloze inzet en kreeg een muziekbon. De nieuwe bode coördinator werd Hans Schapendonk en is bepaald geen onbekende, Hans is al jaren actief als bode .

Onze penningmeester gaf aan het na tien jaar lidmaatschap en negen jaar als penningmeester welletjes te vinden, zij wilde nog een jaartje blijven om de nieuwe penningmeester Gerard Arts, die onmiddellijk interesse toonde, waarvoor hartelijk dank, in te werken.

De voorzitter was enorm verheugd dat de penningmeester had besloten nog een jaartje mee te blijven doen, samen hebben zij de laatste jaren veel geregeld en voor elkaar gekregen. Er moet dus op zoek worden gegaan naar actieve personen die de activiteiten mede gaat organiseren. Na dat de leden bij waren gekomen, van deze mededelingen, werd er door onze activiteitenclubs een woordje gedaan en beëindigde de rondvraag deze jaarvergadering.

U nog even vertelen dat er ook een ledenadministrateur, Gerard, zitting heeft in het bestuur van de KBO Beek. Ter afsluiting werd er een drankje aangeboden en werd er nagepraat.

Op foto bestuur KBO Beek, vlnr. Gerard van de Pluijm, ledenadministratie, Ria Hoogenkamp, secretaris, Gerard Arts, tweede penningmeester, Magda de Bruijn, penningmeester, Gérard Tesser, voorzitter.

 

Flits

KBO Beek ook in 2019 een rots in de branding voor u

De KBO Beek, de seniorenvereniging van Beek met ruim 400 leden is er ook in 2019 voor u als het gaat om belangenbehartiging van onder andere AOW, pensioenen, veiligheid, welzijn en wonen op landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau....

Lees meer...
 
Fotoalbum

Foto's kunnen ook op Facebook bekeken worden!


 
Internet hosting

 


 
Inhetlaag.nl ook op


 
Omroep Berg en Dal

LIVE

 


 
Een bijzondere kersttentoonstelling in huismuseum de kleine Heilige Geest

GROESBEEK - Ook dit jaar kan men naast de vaste collectie in het huismuseum de kleine Heilige Geest genieten van de kersttaferelen zoals de 60 kerststallen uit vele werelddelen, waarvan een grote 100 jaar oud die  de hele serre in beslag neemt. Het afgelopen jaar is het museum uitgebreid met eeprachtige collectie. Het betreft uitbeeldingen van de vlucht naar Egypte.

Lees meer...
 
Remco Wildeman benoemt als griffiemedewerker in de gemeente Berg en Dal.