Zoeken


Nieuwjaarsreceptie gemeente Berg en Dal PDF Afdrukken E-mailadres
donderdag 04 januari 2018 21:00

BERG EN DAL – Een grote opkomst woensdagavond 3 januari op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Berg en Dal in het Afrika Museum (Atrium), naast dat het gehele college van de gemeente aanwezig was, waren er ook de burgemeester van Heumen Mittendorff en de loco burgemeester van Kleve Frau Kemper en Kranenburg herr Gietemann aanwezig, voor Nijmegen was wethouder Velthuis aanwezig, ook diverse verenigingen, hulpverleners en  particulieren waren naar het museum gekomen om naar de toespraak van de burgemeester Slinkman te luisteren.

De openings toespraak werd gedaan door de dhr. Stijn Schoonderwoerd directeur van het museum die zeer tevreden was met het gestegen aantal bezoekers aan zijn museum. Muziekgezelschap Edelweisz uit Berg en Dal zorgde voor de muzikale inbreng. De toespraak van de Burgemeester staat in zijn geheel hieronder…. Zie leesmeer.

Foto’s: © Bert Roodbeen.

Dames en heren,

Welkom op de nieuwjaarsreceptie van ons mooie Berg en Dal, welkom dus op uw  eigen receptie! Welkom aan de plaatsvervangend burgemeesters van Kleve en Kranenburg, Frau Kemper und herr Gietemann. Schön dass Sie da sind! In het bijzonder ook een hartelijk woord van welkom aan alle mensen die het afgelopen jaar een Koninklijke Onderscheiding gekregen hebben. Veertien mensen, die zich ieder op hun eigen wijze gedurende lange jaren op een geweldige manier hebben ingezet binnen onze dorpen. Hekkensluiter van 2017 was Annie Lentjes uit Millingen, die op 30 december in de Orde van Oranje-Nassau is opgenomen. Voor haar en haar 13 voorgangers vraag ik Uw hartelijk applaus!

Afgelopen jaar waren we met de nieuwjaarsreceptie te gast in hotel Millings Centrum, dit jaar in het Afrikamuseum. Een geweldig mooi museum. Bij velen van U bekend als pareltje in onze toch al zo mooie gemeente en een prachtige locatie om samen het nieuwe jaar te beginnen.

Maar niet alleen het oog wordt gestreeld, dames en heren, ook het oor wordt zeker niet vergeten. Bij binnenkomst hoorde u al prachtige klanken. Het muziekgezelschap Edelweisz uit Berg en Dal heeft zich al op de vorige nieuwjaarsreceptie aangemeld om de muzikale begeleiding vanavond op zich te nemen. Een prachtig aanbod, dat ik graag heb aangenomen. Ook voor hen graag een welverdiend applaus!

Waar ging het in 2017 over, en waar gaan we mee aan de slag in 2018?  In elk geval moet het over veiligheid gaan. Ook in 2017 zijn we helaas nog meerdere malen door brand getroffen. Eind januari bijvoorbeeld in de monumentale boerderij naast Oortjeshekken, en in april ging restaurant De Put in Berg en Dal verloren. Maar ook vorige week moesten onze brandweervrijwilligers nog uitrukken voor een brand aan de Dorpsstraat in Groesbeek. Gelukkig veel kleiner van omvang, maar voor de betrokkenen natuurlijk zeer ingrijpend. De brandweer doet zijn werk, en doet dat werk goed, maar moet daarvoor natuurlijk wèl gelegenheid krijgen. Ik ben daarom ontzettend blij dat de Veiligheidsregio onze hoogwerker niet uit de gemeente zal weghalen. De brandbestrijdings- en redcapaciteit blijft intact. Allen die zich hiervoor met mij hebben ingespannen wil ik dan ook bij deze bedanken.

Branden helemaal voorkomen gaat niet. Bewustwording van de gevaren en preventie wel, en daar wil de gemeente de brandweer ook in 2018 graag bij blijven helpen. Het jaar 2017 stond al in het teken van ouderen en brandveiligheid. Samen met preventiedeskundige Wiljan Gerritzen ben ik bij een heel aantal ouderen langs geweest, in bijna alle kernen binnen de gemeente.  Samen hebben we gekeken naar de potentiële gevaren in het huis en een geblinddoekte ontruimingsoefening gedaan.

Daar gaan we mee door, maar ook krijgen jonge gezinnen mijn aandacht. Met een looprek of rollator ben je in het nadeel als er brand uitbreekt. Dat spreekt vanzelf: iemand van dertig is allicht mobieler dan een 85-jarige. Maar wat als je in de dikke rook een baby uit bed moet halen, je peuter moet zoeken, en dan geconfronteerd wordt met het extra stevige traphekje bovenaan de trap? Terwijl de hal beneden volstaat met kinderwagen, buggy en maxi-cosy. Kortom: ook hier zie ik werk aan de winkel!

Er is meer natuurlijk dan alleen brandveiligheid. Ook de verbetering van de ambulanceaanrijtijd naar Millingen blijft staan op mijn agenda. Onze buitengewoon opsporingsambtenaar gaan we de komende maanden flexibeler inzetten, en we hopen zo meer en beter te kunnen handhaven. Ook in het buitengebied. We gaan kijken of dat voldoende is, of dat er meer BOA’s moeten komen.

De inwoners van Berg en Dal kunnen ook zelf veel doen om de veiligheid in de dorpen te vergroten. In alle kernen van onze gemeente is een goede dekking ontstaan van Whatsapp Buurtpreventiegroepen. We zijn inmiddels bijna rond. Dank hiervoor aan al die inwoners die zich hebben aangemeld om als beheerder van de Buurtapp van hun eigen wijk actief te zijn. Velen van hen zijn vanavond hier aanwezig. Dank jullie wel!

In hoeverre er een oorzakelijk verband is weten we natuurlijk niet zeker, maar het aantal woninginbraken in onze gemeente is afgelopen jaar in ieder geval stevig gedaald. Eén zwaluw maakt echter nog geen zomer, dus waakzaamheid blijft geboden!

2018 wordt ook het jaar waarin jullie als inwoners richting mogen geven aan de koers die de gemeente de komende jaren moet gaan varen. Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en ik nodig u van harte uit om uw betrokkenheid  bij en mening over uw dorp, wijk en gemeente die dag een stem te geven.

Toch is het niet alleen de  nieuwe raad die straks de knopen doorhakt. Dat doet U ook zelf. Ook komend jaar gaan we verder met de vergroting van de burgerparticipatie. Aanstaande zondag al hoop ik in Kekerdom het eerste exemplaar van de dorpsagenda in ontvangst te nemen. Ik wil Kekerdom bij voorbaat feliciteren met de wijze waarop zij zelf het roer in handen gaat nemen, en ik hoop dat binnen niet al te lange tijd elk dorp zijn eigen dorpsagenda heeft.

Sportief gezien was 2017 een mooi jaar: tijdens het Feest der Kampioenen zagen we wederom veel jeugdige kampioenen die met veel plezier én succes hun sport beoefenen. Internationale eer hebben we onder meer behaald met Europees judokampioene Geke van den Berg.

2018, dames en heren, wordt niet alleen een sportief maar óók een duurzaam jaar, wat het college betreft. We zijn blij met de oprichting van energiecoöperatie Energierijck, waardoor inwoners en bedrijven kunnen investeren in zonnepanelen op andermans dak. Stappen worden gezet, maar voor gemeente en inwoners blijft er genoeg te doen op duurzaamheidsgebied, bijvoorbeeld op het terrein van woningisolatie.

Ook moet de spade de grond in het komend jaar, willen we droge voeten en zelfs knieën houden. De klimaatverandering is niet van de toekomst, maar is al volop bezig. We ondervinden dat meer en meer. Denk maar eens aan de hoosbui die leidde tot de overstroming in de Breedeweg, die onder andere de voorraadkelder van de jubilerende

Buurtmarkt verwoestte. Wat we allemaal al hebben gedaan en nog gaan doen om de ellende rond wateroverlast in de greep te krijgen hebben we de afgelopen maanden al laten horen en zien. Er is nog veel te doen. Ook voor onze eigen inwoners ligt er een taak om regenwater uit het riool te houden. Als burgemeester, maar zeker ook als tuinman, roep ik op om al die tegels weer te lichten en de eigen tuinen te vergroenen. Alle beetjes helpen!

En dat brengt mij op de overheidsfinanciën. Financieel gezien staat onze gemeente er goed voor. We zijn financieel gezond, hebben zelfs met een overschot te maken. De lokale lasten zijn relatief laag, en dat moet zo blijven. Goed uitkijken bij wat je uitgeeft, dan hoef je ook met belasting geen gaten te dichten. De economie helpt natuurlijk hard mee bij het beperken van uitgaven. Er zijn steeds meer mensen aan het werk, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is zeker hoopgevend, maar er is nog veel te doen.

Zo willen we het komend jaar flinke stappen zetten met onze statushouders. Ik heb er de afgelopen maanden een heel aantal leren kennen. Bijna zonder uitzondering voelen ze zich klaar om aan de slag te gaan in hun nieuwe land. En door werk weer wat grip op hun leven te krijgen. Iedereen voelt zich beter als hij zich nuttig kan maken en zélf een bijdrage kan leveren. Onder andere met het werkbedrijf, maar zeker ook met bestuurlijke en ambtelijke inzet, zetten we hier in 2018 stevig op in. Geen beter integratiemiddel dan werk, en wat zonde is het ook dat banen in de zorg, in de productie, in de bouw en ga zo maar door niet worden vervuld. Terwijl de mensen er wel zijn. Ook jullie kunnen bij die integratie helpen, door contact te leggen en een nieuwe dorpsgenoot eens uit te nodigen. In het voetbalteam, in je hardloopclubje of gewoon een kop koffie drinken. Pastor Jos van Rooij zei het al mooi in een afscheidsinterview: “zonder elkaar kom je nergens.” En zo is het, we moeten het samen doen!

Dat samen doen, dat is velen van U uit het hart gegrepen. Want juist vanavond weet ik mij omringd door vele vrijwilligers. Of u nu  vrijwilligerswerk doet met ouderen, voor uw vereniging, of voor de hele gemeenschap. Of u het nu doet omdat uw zoon of dochter bij de betreffende vereniging sport, uit sympathie voor een hulpbehoevende buurman, of gewoon uit passie voor sport, cultuur of natuur. Wat voor vrijwilligerswerk u ook doet, om wat voor reden dan ook: u vormt samen het fundament van onze gemeenschap. Als burgemeester ontmoet ik bijna wekelijks vrijwilligers. Meestal omdat ik ze tijdens mijn werk ontmoet, bij werkbezoeken of verenigingsjubilea. Soms omdat ze een koninklijke onderscheiding krijgen. Dat laatste mag van mij nog wel wat vaker gebeuren. Bij deze dan ook mijn verzoek aan jullie allemaal: kijk eens goed rond in je eigen omgeving, binnen de eigen club of vereniging. Wie staat er al tientallen jaren klaar voor elke klus die zich aandient? Bestuursleden, maar zeker ook al die mensen die jaar in jaar uit de avonden en weekenden offeren om de handen uit de mouwen te steken. Vaak zijn dit ook dezelfde mensen. Meld ze bij ons aan, en laten we samen proberen al die gouden vrouwen en mannen door een koninklijk eerbewijs een kroon te geven op al hun werk.Dames en heren ik sluit af, en dat doe ik door het uitbrengen van een toost. Dat doen we dit jaar voor het eerst met bubbels van onze eigen bodem.  Namens het college wens ik U allen een mooi, gezond en gelukkig 2018 toe. En laten we samen klinken op onze mooie  gemeente, met al z’n ondernemingszin, z’n sportiviteit, z’n cultuur en z’n prachtige natuur. En op al die mensen die in al onze dorpen samen het gemeenschapsleven laten bloeien.

Op Berg en Dal. Mark Slinkman 3 januari 2018

 

Flits

Fotoalbum

In verband met een probleem met het oude fotoalbum wordt gewerkt aan het herstel hiervan in een nieuw fotoalbum. Ook kunnen foto's via Facebook bekeken worden


 
Internet hosting

 


 
Omroep Berg en Dal

LIVE

 


 
Inhetlaag.nl ook op


 
Nieuwe basisschool opent in augustus 2019 in Beek

BEEK - Nu de gemeente Berg en Dal en het Ministerie van OCW goedkeuring hebben gegeven, gaat ‘een nieuwe school’ in augustus 2019 in het Kulturhus in Beek van start. Dat...

Lees meer...
 
Groesbeeks dialect in Bibliotheek Groesbeek

GROESBEEK - Het Groesbeeks dialect zal voor velen buiten de Groesbeekse gemeentegrenzen niet altijd even goed te volgen zijn. Theo Giesbers is een echte kenner van deze ‘taal’. Op donderdagavond 25 oktober geeft hij in de Bibliotheek Groesbeek een lezing over het ‘Gruusbeks’. Het is het eerste hoorcollege in het kader van de lezingenreeks “Universiteit van Groesbeek”...

Lees meer...
 
KBO Beek lidmaatschap = voordeel ten top.

BEEK - Nu lid worden van de KBO Beek, de seniorenvereniging met ruim 400 leden, en tot 1 januari  2020 genieten van alle

Lees meer...