Zoeken


Waalbrug krijgt toch fietspad in twee richtingen PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag 05 april 2016 21:21

Nijmegen - De Waalbrug krijgt bij het groot onderhoud volgend jaar toch een fietspad in twee richtingen aan de westkant. Eerder bleek dat een uitbreiding van de Waalbrug aan de kant van het centrum technisch niet mogelijk was. Omdat het fietspad het sluitstuk is van de snelfietsroute Rijnwaalpad, is onderzocht of het toch mogelijk is een breder fietspad in twee richtingen te realiseren. Door bussen en hulpdiensten met voorrang  op de brug te laten invoegen vanaf de noordelijke busbaan en vervolgens te laten meerijden met het autoverkeer tussen de bogen, kan de huidige busbaan worden ingezet als fietspad in twee richtingen en kan ook het voetpad breder worden gemaakt. Aan het fietspad aan de oostkant verandert niets...

Het huidige westelijke voet/fietspad op de Waalbrug is op dit moment al aan de krappe kant. De komende jaren zal het aantal fietsers en wandelaars van en naar de Waalsprong naar verwachting sterk toenemen, mede door het nieuwe rivierpark. De gemeente heeft daarom laten onderzoeken of het mogelijk is om de bus ‘binnen de bogen’ te brengen. Varianten waarbij de bus zonder speciale regeling meerijdt met het verkeer of waarbij een rijstrook wordt ingericht als busbaan zorgen voor allebei voor vertraging. Wanneer bussen en hulpdiensten met het overige verkeer meerijden, maar wel met voorrang kunnen invoegen vanaf de busbaan ondervinden ze geen vertraging. Het nieuwe verkeerslicht ten noorden van de Verlengde Waalbrug zal worden gebruikt om het autoverkeer indien nodig te doseren en zo de doorstroming van de bus te garanderen. Het autoverkeer ondervindt hiervan weinig tot geen vertraging.

Rijkswaterstaat gaat in 2017-2018 aan de slag met het groot onderhoud aan de Waalbrug. Hierbij wordt onder andere het betonnen wegdek vervangen, de staalconstructie waar nodig verstevigd en de brug wordt geschilderd. De gemeente Nijmegen grijpt het groot onderhoud aan om nieuwe sierverlichting te laten installeren en om een fietspad in twee richtingen te maken. Met Rijkswaterstaat is afgesproken dat tijdens de werkzaamheden steeds minimaal een rijstrook in iedere richting beschikbaar blijft voor het autoverkeer.

Rijkswaterstaat is op dit moment bezig met de voorbereiding van de aanbesteding van de werkzaamheden. De aannemer moet maatregelen treffen waardoor bussen en hulpdiensten altijd vrije doorgang hebben op de brug. Daarnaast wordt de aannemerij uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen om de hinder verder te verminderen. Bijvoorbeeld door het openstellen van drie rijstroken gedurende de werkzaamheden of het verkorten van de duur vande hinder. Pas als er een aannemer is geselecteerd, is de definitieve aard, omvang en duur van de hinder bekend. Naar verwachting is dat in het najaar van 2017.

 

Flits

Zondag 28 juli om 13 uur is Toen en Now weer op de radio.

In deze uitzending van Toen en Now Theo Gosselink te gast. Theo is oprichter van de Scootie Angels. Het is een clubje van scootmobiel rijders. Regelmatig rijden zij gezamenlijk mooie routes in de omgeving. De gezelligheid staat voorop, dus wordt er af en toe onderweg een terrasje gepakt. Maar onderweg ondervindt men regelmatig obstakels b.v door slecht onderhoud van paden en trottoirs.

Maandag om 9 uur is er een herhaling.


 
Als je meer wilt weten over de eikenprocessierups

Website gemaakt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Klik HIER


 
Gebruik geen gif tegen de Buxusmot Mezen dood door gif tegen buxusmot

Weer jonge mezen dood omdat ze rupsen van de buxusmot gegeten hebben. De rupsen zijn giftig omdat mensen gif gebruiken tegen de buxusmot. Mezen die juist de buxusmot bestrijden, worden vergiftigd.


 
Kijk ook op

INHETLAAG.NL


 
Fotoalbums

Foto's kunnen ook op Facebook bekeken worden!

Tik HIER


 
Omroep Berg en Dal

LIVE

 


 
Internet hosting