Zoeken
Welkom In Het Laag e.o.
Ans Lukkassen - de Haas gaat met pensioen.
zaterdag 29 augustus 2020 20:07

OOIJ - Vrijdagmiddag 28 augustus heeft Ans Lukkassen-de Haas afscheid genomen van de vrijwilligers en gasten van “De Inloop” in de Polderkamer van dorpshuis de Sprong in Ooij. Ans gaat na 33 jaar werken bij Kalorama en het 't Höfke in Beek met pensioen. In Ooij verzorgde zij samen met vrijwilligers al enkele jaren op de woensdag en vrijdag de maaltijden.
Mede namens de manager van Kalorama werd zij door Pauline Willems bedankt voor de afgelopen periode met o.a. een bos bloemen, van vrijwillige medewerkers en gasten van ‘’De Inloop’’ kreeg ze een herinneringfoto-tekstboek en bloemen, ze hadden leuke miniaturen van en voor Ans gemaakt. In de foyer van het dorpshuis werd vervolgens een receptie voor Ans gehouden waar velen haar op corona wijze kwamen feliciteren. Ze wordt opgevolgd door Ester Greven.
Foto’s: © Bert Roodbeen. Kijk HIER of op
FB.


 
Een nieuw biebseizoen vol verhalen
vrijdag 28 augustus 2020 20:18

Een nieuw biebseizoen vol verhalenVanaf september start het nieuwe programmaseizoen van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Ook dit seizoen kan jong en oud in de bibliotheken in Berg en Dal weer terecht voor spannende, ontroerende en interessante verhalen. Zoals een kindercollege door hondentrainer Janneke Braam, een lezing over de geschiedenis van het boerenbedrijf en een demonstratie over eHealth. Jonge dierenliefhebbers kunnen woensdag 16 september tussen 15.00 en 16.00 uur terecht in Bibliotheek Beek-Ubbergen voor het gratis kindercollege over ‘hondenpraat’. De meeste honden zijn dol op knuffelen, maar sommige honden ook niet. Hoe ga je om met een hond die je tegenkomt op straat, of bij iemand thuis? Tijdens dit kindercollege leer je hoe honden ‘praten’. Hondentrainer Janneke neemt haar hond Fedha mee naar de bieb om samen iets te leren.

Lezingen door lokale experts: Onder de noemer ‘Universiteit van de bieb’ vinden

Lees meer...
 
Evaluatie van afvalinzameling Berg en Dal
vrijdag 28 augustus 2020 19:42

GROESBEEK - De gemeenteraad van Berg en Dal nam in 2019 een motie aan met de opdracht om het huidige afvalstoffenbeleid te evalueren in 2020. Dit betekent dat de gemeente Berg en Dal onderzocht of er mogelijkheden zijn voor een efficiënter systeem voor de inzameling van het afval. Daarnaast wil de raad dat het afvalbeleid kostendekkend is. Dit wil zeggen dat afvalinzameling wordt betaald met de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing. Nu is dat nog niet het geval en komt er extra geld uit de algemene reserve van de gemeente.

Inwoners van gemeente Berg en Dal scheiden afval al goed. De gemeente behoort namelijk tot de landelijke koplopers als het gaat om afvalscheiding. Maar er kunnen verschillende keuzes worden gemaakt om inwoners te helpen om afval nog beter te scheiden. En te zorgen dat de inwoners die meer afval veroorzaken, ook meer betalen. Dit noemt men ook wel “de vervuiler betaalt”. Betrekken van inwoners: Het college legt in

Lees meer...
 
KBO BEEK SPORT WEER
vrijdag 28 augustus 2020 18:56

De sportgroepen van de KBO Beek beginnen deze week weer aan hun nieuwe seizoen. Dans Je Fit, Bewust Ouderen Fitness en onze lijndansgroep zijn actief in de zalen van het Kulturhus Beek onder deskundige leiding van hun docenten. Wilt u ook actief worden in Beek, bij de KBO, dan is nu het moment om in te stappen, iedere maandag weer de week actief beginnen, of op woensdag lijndansen.        Komt u eens kijken of beter doet u meteen mee op de maandagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur bij Dans Je Fit of om 16.45 tot 17.45 uur bij de B.O.F., beide clubs kunnen de starters direct beginnen, bij de lijndansgroep kunt u ook even komen kijken of u het iets lijkt, altijd op de woensdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur. Fietsen en wandelen behoort ook tot de mogelijkheden bij de KBO Beek, het koersbal en onze soos in het Kulturhus liggen helaas voorlopig nog stil. Lid worden van deze sportieve seniorenvereniging uit Beek, de KBO, kan iedere dag, voor € 20,= per kalender jaar bent u lid van deze bijzonder actieve vereniging. Niet alleen sport maar ook belangenbehartiging, educatie en de gezelligheid wordt ook niet vergeten, kortom en vereniging om bij te willen horen. Gérard Tesser, voorzitter van de KBO Beek, voor alle info; 024 3226377. Foto: René Hendriks.


 
Aanpak woningtekort Berg en Dal
vrijdag 28 augustus 2020 18:43

Net als veel gemeenten kent Berg en Dal een groot woningtekort. Nu en in de komende jaren. Op basis van actuele (verwachtings)cijfers heeft de gemeente een actieplan opgesteld om de woningbouw te versnellen.

Waar zit het woningtekort vooral? Dit is met name het geval in de grotere kernen dichtbij Nijmegen: Beek, Berg en Dal, Ooij en Groesbeek. Het tekort is het grootst bij de betaalbare woningen (koop tot € 250.000, huur tot € 900) en voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, ouderen, statushouders, uitstroom jeugdzorg en mensen die zorg nodig hebben.

Wat zijn de plannen? Van 2020 tot en met 2029 moeten er 1200 woningen gebouwd worden. Dat is een netto toevoeging: als er woningen gesloopt worden komen die aantallen bovenop de 1200. Daarbij ligt de nadruk op kernen vlakbij Nijmegen waar de tekorten het grootst zijn. En als er in de overige kernen ook geschikte bouwlocaties en -projecten mogelijk zijn pakt de gemeente deze ook op. Enkele belangrijke uitgangspunten bij de bouw zijn:

 Verstening tegengaan en wijken vergroenen;

 Herbestemmen vastgoed;

 Duurzame bouw bij koop- en huurwoningen (energieneutraal, aardgasvrij etc.);

 Voldoende betaalbare (starters)woningen in de koop- en huursector;

 Stimuleren doorstroming: nieuwe woningen worden bij voorkeur ‘levensloopgeschikt’ ontwikkeld, zodat je er bijvoorbeeld ook kunt wonen als je oud bent en minder mobiel.

Wat zijn de vervolgstappen? Als de gemeenteraad op 24 september 2020 akkoord gaat met het actieplan gaat de gemeente de mogelijke locaties voor woningbouw verder onderzoeken. Daarbij kijkt de gemeente wat er wel of niet mogelijk en wenselijk is.


 
Oog in oog met een wolharige neushoorn
woensdag 26 augustus 2020 19:34

NIJMEGEN - Vanaf deze week kun je in De Bastei, museum voor natuur en cultuurhistorie, oog in oog staan met een wolharige neushoorn! Het gaat om een model, dat is gemaakt door de Rotterdamse kunstenaar Remie Bakker in opdracht van Ecomare, Texel. De Bastei mag dit indrukwekkende model tijdelijk lenen voor de vaste expositie Oergrond. In de Oergrond leer je over de geschiedenis van de Nijmeegse stuwwal en het ontstaan van de Gelderse Poort. Het verhaal begint bij de voorlaatste ijstijd, toen kolossen als wolharige neushoorns en mammoeten in onze contreien rondliepen. Het verre verleden is bijna tastbaar wanneer je deze wolharige beesten van dichtbij ziet! Het model neemt plaatst naast zijn tijdgenoot, de mammoetschedel van Bergharen. De diermodellen van Remie Bakker zijn uitzonderlijk realistische dieren, die vol in het leven lijken te staan. De modellen zijn een resultaat van uitvoerig onderzoek aan fossiele resten en prehistorische grottekeningen.

De Bastei is gevestigd aan de Waalkade 83 in Nijmegen, ingang via entreegebouw aan de Lange Baan 4, telefoon 024 - 3297070. De entree bedraagt € 9,- voor volwassenen en € 6,- voor kinderen. De Bastei is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.debastei.nl. Foto: De Bastei.


 
Burgemeester roept carnavalsverenigingen bijeen.
woensdag 26 augustus 2020 18:36

GROESBEEK - Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal gaat op korte termijn in gesprek met de carnavalsverenigingen in de gemeente om de mogelijkheden van carnavalsvieringen in coronatijd te bespreken. Burgemeester Slinkman: “Carnaval hoort echt bij Berg en Dal. Een jaar helemaal overslaan zou voor velen erg jammer zijn.” Binnen de grenzen van wat veilig en verantwoord lijkt wil de burgemeester het gesprek met de verenigingen daarom positief insteken, en vooral verkennen wat wèl mogelijk is.

Wat kan waarschijnlijk wel doorgaan? Uit eerste gesprekken van de burgemeester en ambtenaren met het SOK (Samenwerkend Orgaan Karnaval Groesbeek) en Helaho (Het Laag en Hoog) blijkt dat ook daar al druk wordt nagedacht. De traditionele optochten kunnen met wat aanpassingen waarschijnlijk wel doorgaan, nu besmetting in de buitenlucht zeldzaam blijkt. De wagenbouwers willen zo langzamerhand beginnen met het ontwerpen en opbouwen van de wagens, zodat het ook tijd wordt om meer duidelijkheid te verschaffen. Onderwerp van gesprek wordt ook of de verenigingen dit jaar een nieuwe prins(es) presenteren, als er geen volledig programma wordt gevolgd. Burgemeester Slinkman ziet het liefst dat alle verenigingen één lijn afspreken, want geeft alle inwoners optimaal duidelijkheid. Bij de schutterijen zijn dit jaar overigens geen nieuwe koningsparen aangetreden.

Wat is er niet mogelijk? Zolang er geen vaccin is en de anderhalve meterregel geldt, is het samenkomen in zalen en feesttenten niet mogelijk. De gemeente heeft de gebruikelijke sleuteloverdracht in het gemeentehuis al geannuleerd. Foto: © Bert Roodbeen.


 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Flits

Corona

 

 
KBO BEEK ACTIEF

BEEK - De seniorenvereniging van Beek, de KBO Beek met ruim 400 leden, is altijd in beweging en overal waar het gaat om uw belangen te behartiging op landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau, denkt u aan de AOW, uw pensioen, uw welzijn, uw woongenot, inkomen en koopkracht en alles wat u verder helpt om zelfstandig fijn te kunnen leven. Uw gegevens worden beschermd volgens de AVG regels, de privacywetgeving. De KBO Beek is een zeer actieve zelfstandige afdeling, lid van de KBO Gelderland en de landelijk Unie KBO, deze heeft voor u een service en juristentelefoon.

Lees meer...
 
Internet hosting

 


 
Kijk ook op

INHETLAAG.NL


 
Omroep Berg en Dal

LIVE